سامانه مشاوره آنلاین نکویار

وسواس های متداول در اختلال وسواس-جبری OCD

آلودگی:

مایعات خارج شده از بدن (مثل: ادرار، مدفوع)

میکروب ها/بیماری ها (مثل:  تبخال، اچ آی وی)

آلودگی های محیطی

مواد شوینده شیمیایی (مثل: پاک کننده ها(

افکار جنسی ناخواسته:

افکار یا تصاویر جنسی ممنوع یا  نامتناسب

هیجانات جنسی ممنوع یا نامتناسب

وسواس های مربوط به همجنسگرایی

وسواس های جنسی که شامل کودکان و خویشاوندان نزدیک می شود

وسواس هایی در مورد رفتارهای جنسی خشن در مورد دیگران

از دست دادن کنترل:

ترس از اقدامات هیجانی و ناگهانی که منجر به آسیب به خود می شود

ترس از اقدامات هیجانی و ناگهانی که منجر به آسیب به دیگران می شود

ترس از تصاویر خشن و ترسناک در ذهن

ترس از به زبان آوردن هیجانی و ناگهانی کلمات جنسی یا فحش

ترس از دزدیدن اشیا

وسواس های مذهبی:

نگرانی از توهین به خدا یا مذاهب مختلف

نگرانی شدید در مورد درست/غلط یا اخلاقیات

دیگر وسواس ها:

وسواس بیمار شدن ( مثل سرطان)

تفکرات خرافی (مثل: اعداد شانس)

آسیب:

ترس از اینکه ما باعث اتفاق بدی شویم (آتش سوزی، دزدی)

ترس از آسیب زدن به دیگران بخاطر بی دقتی ما

وسواس های مربوط به کمال خواهی:

نگرانی در مورد تساوی یا دقیق بودن

نگرانی در مورد نیاز به دانستن یا به خاطر سپردن

ترس از دست دادن یا فراموش کردن اطلاعات مهم در صورت بیرون انداختن چیزی

ناتوانی در تصمیم گیری برای حفظ یا دورانداختن اشیا

ترس از دست دادن

 

اجبارها بخش دیگری از اختلال وسواس جبری است. این گروه رفتارها یا افکار تکراری هستند که فرد با هدف عادی سازی، کاهش اثرات بد دیگر رفتار یا از بین بردن وسواس به کار می برد. افراد مبتلا آگاه هستند که این تنها یک موقعیت موقتی است اما بدون وجود راه بهتری برای کنار آمدن با شرایط، آنها به رفتار های اجباری به عنوان یک فرار موقت رو می آورند. همچنین اجبار می تواند باعث پرهیز از موقعیت های آغازگر وسواس شود. اجبار منجر به اتلاف وقت و مانع انجام فعالیت های مهم می شود.

همانگونه که در مورد وسواس گفته شد، همه ی رفتارهای تکراری در دسته رفتارهای اجباری قرار نمی گیرند. باید در موقعیت بروز رفتار عملکرد فرد را بررسی کنیم. برای مثال، عادت های قبل از خواب، اعمال مذهبی و یادگیری یک مهارت جدید همه در گروه فعالیت های تکراری قرار می گیرند، اما معمولا بخش مثبتی از زندگی روزانه ما هستند. رفتار وابسته به موقعیت است برای مثال اگر فرد در کتابخانه کا ر می کند، منظم کردن و سفارش دادن کتاب ها به مدت هشت ساعت در روز رفتاری اجباری به حساب نمی آید. همچنین، ممکن است شما در مورد جزئیات دقت بالایی داشته باشید یا به نظم و تمیزی اهمیت دهید اما رفتارهای اجباری شما زیرمجموعه اختلال وسواس-جبری قرار نگیرند. در این مورد، "اجبار" مربوط به یک ویژگی شخصیتی یا چیزی می شود که شما در واقع به آن علاقه دارید و آن را ترجیح  می دهید. در بیشتر موارد، افراد مبتلا به این اختلال احساس تمایل به انجام رفتار اجباری دارند. در این اختلال، رفتار اجباری با هدف تلاش برای کاهش یا حذف استرس با وجود رفتار وسواسگونه انجام می گیرد.

رفتارهای اجباری متداول در اختلال وسواس جبری OCD

شست و شو و تمیزکاری:

 شستن بیش از اندازه دست ها یا انجام اینکار به شیوه خاصی

بیش از اندازه حمام کردن یا دندان شستن

بیش از اندازه تمیز کردن وسایل خانه یا دیگر وسایل

چک کردن:

چک کردن اینکه شما به کسی آسیب نزدید یا نخواهید زد

چک کردن اینکه شما به خود آسیب نزدید یا نخواهید زد

چک کردن اینکه هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد

چک کردن اینکه مرتکب هیچ اشتباهی نشده اید

چک کردن وضعیت فیزیکی و بدنی خود

تکرار:

دوباره خوانی یا دوباره نوشتن

تکرار فعالیت های همیشگی (مثل: چندین بار نشستن و بلند شدن از روی صندلی)

تکرار حرکات بدن ( مثل: لمس کردن، پلک زدن)

تکرار چندین مرتبه یک فعالیت (مثل: سه مرتبه انجام یک فعالیت به این دلیل که عدد سه عددی "خوب" و "امن" است.

اجبارهای ذهنی:

مرور ذهنی وقایع برای جلوگیری از آسیب

دعا برای جلوگیری از آسیب

دیگر اجبارها:

به ترتیب چیدن اشیا تا زمانیکه به نظر ما خوب بیایند

دائما حرف زدن یا پرسیدن برای تائید گرفتن

اجتناب از برخی موقعیت های آغازگر وسواس

www.iocdf.org
دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است