سامانه مشاوره آنلاین نکویار

‌اساسا در روابطی که اشخاص با هم شریک می‌شوند انتظار دارند که طرف مقابل آنها از لحاظ جسمی و جنسی  وفادار باشد و هنگامی که این تعهد در قالب ازدواج و زندگی مشترک باشد؛ قطعا مسئولیت بیشتری را متوجه اشخاص می کند، بدین سان بی وفایی زوجین نسبت به همدیگر یا به عبارتی خیانت زناشویی از جمله مهمترین چالش‌های زندگی مشترک محسوب می‌شود که در روابط بین زن و شوهر تبعات منفی را بوجود می آورد و این امر برای فرزندان حاضر در این خانواده‌ها نیز به شدت تاثیرگذار است، لذا در پی طلاق قانونی و عاطفی و همچنین ‌قتل‌های ناموسی که به موجب خیانت زوجین شکل می گیرند، همچنین نرخ قابل توجه اینگونه روابط، لازم است جامعه شناسان به طور خاص و به طور ویژه به این آسیب بپردازند. 

 از سوی محققان تعاریف مختلفی بیان شده است که کامل ترین آن در مقام بیان این آسیب عبارت است از درگیری هیجانی، جنسی و یا ترکیبی از این دو، از سوی یکی از زوجین با نفر سوم یا بعبارتی کلی تر می توان  ارتباط با شخصی غیر از شریک خود نام برد که این ارتباط ممکن است بصورت جسمانی یا عاطفی شکل گیرد، با این اوصاف لازم به ذکر است که هر رابطه ایی را نمی‌توان مذموم دانست و آن را خیانت نامید.

 انسان موجودی اجتماعی است و نیازمند ارتباط با دیگران که به دلیل شغل یا هر موضوعی می تواند روابط گسترده تری داشته باشد، رابطه ایی که موجب درگیری عاطفی و حتی جنسی شود و این نوع رابطه اگر از همسر پنهان بماند فرازناشویی خواهد بود و روابط عادی از این تعریف خارج هستند. 

 در این خصوص دلایل متعددی وجود دارد ولی عدم رضایت از رابطه زناشویی؛ در میان مردان نیازهای جنسی و در بین زنان نیازهای عاطفی بیشتر مورد توجه بوده است، بر همین اساس میل به درگیر شدن در روابط خارج از محیط زناشویی در خصوص یکی از زوجین که بیشترین کمبود را احساس می‌کند، افزایش یافته با این توضیح که در خیانت زوجین در خصوص زنان  غالبا در ابتدا درگیری عاطفی شکل می گیرد و در پی گذر مدت زمانی امکان دارد به روابط جنسی ختم گردد اما  در خصوص مردان این قضیه برعکس شکل می گیرد. 

روابط اشتباهی که منجر به ازدواج شده، روابط حل نشده زمان مجردی، کاهش صمیمیت بین زوجین هم از دلایلی هستند که می تواند زمینه‌های بوجود آمدن روابط فرازناشویی را تقویت کند. موارد بیان شده موجب می‌شوند که عدم رضایت در رابطه زناشویی بوجود آید، بدین سان خیانت در مسیر اولیه خود با ورود شخص ثالث که ابتدائا در نقش یک شنونده است، شکل می گیرد و اما بعد از مدتی کم کم می‌تواند جای همسر را بگیرد و موجب جدایی عاطفی زوجین شود، بدین معنا که استمرار در رابطه فرا زناشویی باعث می‌شود زوجین با آنکه زیر یک سقف زندگی می کنند، روابط عاطفی آنها دچار اختلال گردد و به مرور نسبت به یکدیگر بی تفاوت شوند و در کنار شخص ثالث احساس آرامش کاذبی داشته باشند و به مرور امکان وقوع طلاق قانونی و یا حفظ رابطه زوجیت اما همراه با خیانت شکل گیرد و منجر به مشکلات بعدی می‌گردد. در قانون ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی برای آن پیش بینی شده است، بطوری‌که در این خصوص می‌توان به قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که  در دو بخش زنا و مادون زنا قابل بررسی است که مجازات‌هایی از جمله حد و تعزیر برای آن تعیین شده است. 

 گرچه در قانون ایران به طور خاص در خصوص خیانت زوجین سخن نگفته است اما در کنار مسئولیت کیفری، از لحاظ حقوقی نیز  شخص خائن دارای مسولیت می باشد. لازم به ذکر است که خیانت یک شب بوجود  نمی آید بلکه در طول روند تکمیل خود دارای مراحلی است که بهتر است زوجین اگر در طول دوران زوجیت چالشی را  در رابطه خود احساس کردند آن را با شریک خود در میان گذاشته و در پی حل آن باشند نه اینکه اشخاص غریبه را در مسایل خصوصی خود وارد کنند؛ قطعا طبیعی است که در هر رابطه‌ایی بعد از گذر مدتی چالش‌هایی بوجود آید اما آنچه در این خصوص مهم است نحوه واکنش به چالش‌های ایجاد شده است که قطعا خیانت راه حل نخواهد بود بلکه خود آسیبی است که تبعات منفی را در پی خواهد داشت، پس لازم است مراکز مشاوره برای زوجین بطور رایگان در کشور وجود داشته باشد تا در صورت بروز مشکل در رابطه زوجین بصورت موثر و ریشه‌ایی این مسائل از طریق آنها راهنمایی و حل شود، بطوری‌که اهمیت نهاد خانواده امری انکار ناپذیراست و لازم است دولت نیز راهکارهایی برای تقویت بنیان خانواده در سطح جامعه ارائه کند، بطوری‌که انتظار می رود زوجین نیز روش‌های علمی، قانونی را در پیش گیرند تا خانواده‌ها از آبستن آسیب‌های اجتماعی دور بماند. 

www.isna.ir

www.isna.ir
دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است