سامانه مشاوره آنلاین نکویار
درباره ی ما

ما گروهی از متخصصان حوزه روانشناسی و مشاوره بودیم که در سال ۹۴ با صورت مسئله ای مشترک مواجه شدیم و این شروع فعالیت ما بود.

مسئله این بود:استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره بیش از هر زمان دیگری در جامعه مورد نیاز و در حال رشد بود اما خدمات تخصصی گران،دور از دسترس ،محدود و نیازمند صرف وقت زیاد و مراجعه و حضور فرد در مراکز درمانی بود .

روش‌های متفاوتی را تجربه نمودیم تا پاسخی مناسب برای این مسئله بیابیم.کارگاههای آموزشی برگزار کردیم،بروشورهای آموزشی تهیه کردیم،دوره های پیشگیری از آسیب تدوین کردیم،امکان مشاوره تلفنی را فراهم کردیم، سامانه ای هوشمند در تلگرام برای ارائه خدمات ایجاد نمودیم ،اما هیچ یک از راه حل های فوق به تنهایی آن طور که انتظار میرفت موثر واقع نشد و اینگونه شد که تصمیم گرفتیم راه حلی جامع خلق کنیم.

آن راه حل جامع نکویار بود که در فاز های مختلف طراحی شد و فاز نخست آن در فروردین سال ۹۸ راه اندازی گردید.