سامانه مشاوره آنلاین نکویار
نکات مهم
  • ثبت نام بی نام و نشان (یا ناشناس) این امکان را برای اشخاصی که علاقه مند نیستند اطلاعات شخصی و یا هوییتی آنها در سامانه ثبت شود بدون نیاز به این امر اقدام ثبت نام در سامانه نمایند و از خدمات آن استفاده نمایند.
  • توجه داشته باشید در این حالت از ثبت نام شما می بایست سه سوال را از لیست سوالات زیر انتخاب نمایید و به آنها پاسخ دهید؛ این سوالات در صورت از دست دادن فایل کلید ورودتان به سامانه برای تسهیل در امر بازیابی فایل کلیدتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ لذا سعی کنید سوالا را با دقت انتخاب و به آنها پاسخ دهید.
  • پس از تکمیل ثبت نام به شما یک فایل کلید برای ورود به سامانه داده خواهد شد که برای ورود به حساب کاربریتان مورد استفاده قرار خواهد گرفت بنابرین توصیه می شود برای حفظ فایل کلیدتان کوشا باشید.

*
*